NIK: 1108034508960001
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: 05 Agustus 1996
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: Teknik Kimia
Status: Non PNS
Jenis GTK: Guru
Alamat : Dusun Tgk Tapa Desa Cot Seutui

082273108130
Agustinuyupa@gmail.com
www.facebook.com/agustini